Không thể thêm flash khi dùng trình soạn thảo TinyMCE trong Joomla


Không thể thêm flash khi dùng trình soạn thảo TinyMCE trong Joomla

Khi viết bài đôi khi các bạn cần chèn hình ảnh, flash, và video clip từ Youtube. Các bạn đang lâp trình với mã nguồn joomla và sử dụng trình soạn thảo TinyMCE editor. Có lẽ ai cũng gặp vấn đề không thể chèn flash, script và iframe vào bài viết. Trong bài viết không thể thêm flash trong bài viết Joomla sẽ chỉ bạn cách khắc phục vấn đề này Không thể thêm flash trong bài viết

Các bạn cấu hình theo hình vẽ sau là có thể thêm flash, iframe trong bài viếtKhông thẻ chèn flash khi dùng TinyMCE
Code for Extend Valid Elements:
embed[width|height|name|flashvars|src|bgcolor|align|play|loop|quality|allowscriptaccess|type|pluginspage]

Khi các bạn muốn chèn cho cả flash và iframe thì code là
embed[width|height|name|flashvars|src|bgcolor|align|play|loop|quality|allowscriptaccess|type|pluginspage],
iframe[src|width|height|name|align]
Nhớ là cách nhau bằng dấu phảy nhé
Xem clip cách tăng like status facebook cho vui nhé. ^ .. ^


Linh Nguyen chuyên thiết kế website joomla

News: