Hướng dẫn chạy quảng cáo Google Adwords | Quảng bá web hiệu quả

Đây là bài viết hướng dẫn quảng cáo Google Adwords được Linh Nguyen dịch từ document của Google. Bài hướng dẫn này dành cho nhà quảng cáo: Làm việc với Đối tác Cao Cấp SME(Doanh nghiệp vừa và nhỏ) của Google AdWords

Linh Nguyễn hướng dẫn Google Ads

Linh Nguyễn hướng dẫn Google Ads

I) Giới thiệu việc quảng cáo trực tuyến và Google AdWords

1) Quảng cáo trực tuyến
Quảng cáo trực tuyến là cách để quảng bá doanh nghiệp trên internet giúp cho nhiều người biết đến doanh nghiệp. 2 hình thức quảng cáo website hiệu quả hiện nay là Seo website và quảng cáo Google Adwords

2) Google Adwords
AdWords là sản phẩm quảng cáo của Google, cho phép bạn hiển thị quảng cáo của mình vào đúng thời điểm khách hàng tiềm năng tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Quảng cáo Google Adwords được hiển thị dưới dạng “Liên kết được tài trợ” bên cạnh kết quả tìm kiếm trên Google cũng như trên hàng trăm nghìn trang web đối tác trong Mạng của Google đang phát triển. Quảng cáo Adwords có thể được nhắm mục tiêu theo khu vực địa lý và bạn chỉ chi tiêu ngân sách khi có ai đó nhấp vào quảng cáo của mình. Chẳng hạn các bạn có thể chạy quảng cáo hiện thị ở các tỉnh mình cần. Nếu công ty bạn bán hàng chỉ ở HCM thì bạn thiết lập chỉ những người ở HCM search mới thấy kết quả tìm kiếm của bạn. Viêc này đỡ tốn rất nhiều thời gian của bạn. Mạng quảng cáo của Google tiếp cận hơn 86% người dùng Internet trên toàn thế giới và có thể giúp kết nối khách hàng tiềm năng với doanh nghiệp của bạn.

II)Google AdWords và Đối tác SME Premier (PSP) của chúng tôi

Google tin rằng AdWords có thể giúp doanh nghiệp của bạn thành công. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp không chuyên có thể tốn nhiều thời gian để học tập công nghệ và có thể tốn nhiều chi phí hơn so với việc thông qua các đại lý của Google.
Vì thế đối tác SME Premier của Google AdWords ra đời. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với một nhóm nhỏ các công ty chuyên giúp doanh nghiệp tối đa hóa hiệu suất chiến dịch AdWords của họ, giúp họ đạt được mức hiệu suất cao nhất. Tất cả đối tác SME Premier của Google AdWords đều cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản AdWords toàn diện, chuyên nghiệp, từ thiết lập tài khoản đến tối ưu hóa chiến dịch đang hoạt động và hỗ trợ khách hàng có chất lượng.
Cần đề phòng điều gì
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ(SME) đã giành được sự tin cậy của Google bằng cách trình bày những lợi ích tốt nhất của nhà quảng cáo của họ. Tuy nhiên, có các chiến thuật được các SME thực hiện mà bạn nên đề phòng:

  1. Tuyên bố là đại diện từ Google: Yêu cầu đại lý gửi email cho bạn từ địa chỉ email Google.com.vn của họ. Nếu bạn vẫn không chắc chắn, hãy chuyển tiếp email của họ đến cho Google.
  2. Đe dọa sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả quảng bá website của bạn: Nếu bạn không mua từ đại lý đó, họ không thể gây hại cho hiệu suất chiến dịch quảng cáo hiện tại của bạn hoặc vị trí của doanh nghiệp của bạn trong kết quả tìm kiếm.
  3. Đặt giá lừa đảo: Đại lý có thể không sử dụng ngân sách quảng cáo chính xác như đã đồng ý với bạn. Hãy bảo đảm bạn nhận được bản sao chính thức thỏa thuận của mình bằng văn bản.
  4. Đảm bảo vị trí đặt quảng cáo: Không thể đảm bảo vị trí đặt quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm Google.com.vn – ngay cả chúng tôi cũng không thể làm điều đó. Vị trí quảng cáo AdWords của bạn được xác định bởi phiên đấu giá và những thay đổi động với mỗi tìm kiếm mới.
  5. Tuyên bố với bạn rằng AdWords sẽ ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm tự nhiên hoặc thứ hạng của kết quả tự nhiên của bạn: Quảng cáo AdWords không ảnh hưởng đến xếp hạng của bạn trong kết quả tìm kiếm – hai xếp hạng này hoàn toàn riêng biệt.
  6. Không chia sẻ chi phí và hiệu suất của các chiến dịch AdWords: Bạn có quyền được biết về chi phí chiến dịch AdWords của mình và cách chiến dịch hoạt động.

Thông báo với Google biết bất kỳ dịch vụ lừa đảo nào thông qua form THÔNG BÁO VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP CHẠY ADWORDS

Đánh giá hiệu suất AdWords
Khi quảng cáo của bạn đang chạy, đối tác sẽ cung cấp cho bạn các báo cáo thường xuyên để giúp bạn theo dõi hiệu suất chiến dịch của mình. Hãy nhớ rằng thông thường hóa đơn từ đối tác của bạn sẽ lớn hơn chi phí AdWords, do họ đang cung cấp cho bạn dịch vụ quản lý có giá trị ngoài chi phí quảng cáo của bạn. Trong khi bạn xem xét thời hạn và điều khoản của hợp đồng của mình, bạn cũng nên lưu ý rằng có thể mất vài tháng để ‘điều chỉnh’ AdWords sang mức hiệu suất tối ưu. Các báo cáo này sẽ được tạo ít nhất mỗi tháng một lần và sẽ cho biết:

  1. Số lần hiển thị – Số lần quảng cáo của bạn đã xuất hiện.
  2. Số nhấp chuột – Số lần người dùng đã nhấp vào quảng cáo của bạn.
  3. Chi phí – Tổng số tiền bạn đã chi tiêu cho AdWords.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với đối tác của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách bên thứ ba của Google AdWords dành cho tất cả các bên thứ ba là những người kinh doanh Google AdWords.

III) Chính sách dành cho bên thứ 3 của Google khi chạy Google Adwords
Bên thứ ba của Google bao gồm bất kỳ người nào kinh doanh Google AdWords. Phần này tóm tắt những chính sách dành cho tất cả các bên thứ ba, là những người kinh doanh Google AdWords.

Chúng tôi luôn làm việc để cải thiện lợi tức đầu tư và trải nghiệm của nhà quảng cáo AdWords và chúng tôi muốn đảm bảo nhà quảng cáo – cho dù họ có làm việc trực tiếp với AdWords hay không – hiểu cách AdWords đang hoạt động cho họ và những gì kỳ vọng từ đối tác bên thứ ba của họ. Trách nhiệm giải trình là nguyên tắc cốt lõi của AdWords, tập trung vào những gì tốt nhất cho nhà quảng cáo hoàn toàn là hướng lâu dài tốt nhất cho các bên thứ ba làm việc với AdWords.

Chúng tôi tin rằng hầu hết các đại lý, những người bán lại và các bên thứ ba khác đang kinh doanh AdWords đã đáp ứng được những chính sách này và việc thiết lập chính sách dành cho bên thứ ba sẽ đảm bảo rằng những nguyên tắc này không chịu tác động tiêu cực bởi các đối tác không tuân thủ theo chúng.

Những chính sách này bổ sung vào các điều khoản và chính sách hiện có đối với chương trình dành cho bên thứ ba, bao gồm:

Chương trình chứng chỉ Google
AdWords API và Truy cập chuẩn
Chương trình đối tác SMB Premier của Google AdWords
Điều khoản và điều kiện của Google Adwords
Google Engage dành cho đại lý

Hãy xem tổng quan về Chương trình dành cho bên thứ ba của Google.
Chính sách bên thứ ba

Những chính sách sau áp dụng cho tất cả bên thứ ba:

(1) Các bên thứ ba phải cung cấp ở mức tối thiểu cho nhà quảng cáo dữ liệu hàng tháng về chi phí, số nhấp chuột và số lần hiển thị AdWords ở cấp tài khoản.

Các bên thứ ba của Google cung cấp bất kỳ cấp báo cáo chi phí và hiệu suất hôm nay phải làm cho thông tin chi phí và hiệu suất Adwords có thể truy cập dễ dàng cho khách hàng là nhà quảng cáo của họ và có sẵn ở cùng cấp chi tiết với thông tin báo cáo khác. Ví dụ: nếu bên thứ ba cung cấp cho khách hàng của họ báo cáo chi phí và hiệu suất hàng ngày ở cấp từ khóa, khi đó họ sẽ được yêu cầu báo cáo chi phí và hiệu suất hàng ngày cho các từ khóa AdWords của khách hàng của họ.

Đối với các bên thứ ba không cung cấp bất kỳ báo cáo nào hôm nay, tối thiểu họ phải cung cấp cho nhà quảng cáo dữ liệu hàng tháng về chi phí, số nhấp chuột quảng cáo và số lần hiển thị AdWords ở cấp tài khoản.

Ví dụ: giả sử Đại lý ABC đang quản lý chiến dịch AdWords cho khách hàng của mình, Joe’s Plumbing. Vào Tháng 7, tài khoản AdWords cho Joe’s Plumbing tích lũy 1.400 nhấp chuột trên 12.000 hiển thị cho chi phí AdWords là $700 (số tiền chính xác do AdWords tính). Đại lý ABC sẽ được yêu cầu cung cấp báo cáo cho Joe’s Plumbing hiển thị chi phí và hiệu suất AdWords ở cấp tài khoản:

Joe’s Plumbing — Báo cáo AdWords cho Tháng 7
Số nhấp chuột: 1.400
Số lần hiển thị: 12.000
Chi phí: $700

Tìm hiểm thêm về yêu cầu này.

Khi được yêu cầu trong các điều khoản dịch vụ có thể áp dụng của bạn.

(2) Tất cả các bên thứ ba chủ yếu phục vụ những khách hàng vừa và nhỏ được yêu cầu cung cấp Thông báo tiết lộ của Google.

Chúng tôi tin rằng việc các nhà quảng cáo có ngân sách quảng cáo từ nhỏ đến vừa — có thể không có tài nguyên và kiến thức chuyên môn như các nhà quảng cáo lớn — để biết xem điều họ có thể mong đợi khi làm việc với đối tác bên thứ ba của chúng tôi là cực kỳ quan trọng.

Nếu bạn là đối tác bên thứ ba và 80% hoặc nhiều hơn 80% khách hàng của bạn chi tiêu ít hơn 1.000 đô la Mỹ (hoặc số tiền nội tệ tương đương) mỗi tháng vào AdWords, bạn cũng sẽ được yêu cầuchia sẻ tài liệu tiết lộ với khách hàng của bạn. Bạn nên có sự tiết lộ ở vị trí có thể khám phá rõ ràng trên trang web của bạn. Ngoài ra, trong đợt bán hàng mới hoặc đổi mới, bạn phải cho khách hàng của mình biết về sự hiện diện của sự tiết lộ trên trang web của bạn, gửi email cho khách hàng một bản sao mềm hoặc một bản sao in.

Tìm hiểu thêm trong phần yêu cầu của bên thứ ba của Trung tâm trợ giúp AdWords.

(3) Các bên thứ ba không được tham gia vào những hoạt động không rõ ràng, lừa đảo hoặc quấy rối, bao gồm:

Không chi tiêu ngân sách truyền thông của khách hàng trong thỏa thuận về phương tiện truyền thông hoặc giả chuyển hướng chi tiêu được chỉ định dành cho khoảng không quảng cáo AdWords sang phương tiện truyền thông khác.
Tuyên bố khả năng cung cấp chiết khấu ưu đãi trong phiên đấu giá AdWords hoặc mua các từ khóa với số lượng lớn.
Tuyên bố có một mã số miễn thuế từ phiên đấu giá AdWords.
Ngụ ý rằng các chi phí AdWords dựa trên số lượng từ khóa được chọn và thiết lập ngân sách.
Đề xuất với khách hàng rằng Google kinh doanh AdWords với giá cố định (không thông qua đấu giá hoặc quy trình CPA) khi trên thực tế, họ không kinh doanh với giá cố định.
Cố tình không sử dụng các tính năng của AdWords đã được thỏa thuận với một khách hàng. Ví dụ: không sử dụng nhắm mục tiêu theo địa lý tại địa phương khi khách hàng yêu cầu bạn nhắm mục tiêu quảng cáo theo địa phương.
Quảng cáo cho hoặc có người nào khác thực hiện các bài kiểm tra của Chương trình chứng chỉ Google AdWords thay cho bạn.
Lạm dụng các nhà quảng cáo để sử dụng những dịch vụ của bạn ví dụ như bằng cách lặp đi lặp lại gọi điện thoại tới các nhà quảng cáo tiềm năng, không tôn trọng hoạt động tiếp thị, ưu tiên chọn email của nhà quảng cáo hoặc ép buộc họ đăng ký hay tiếp tục cộng tác với đại lý của bạn.

(4) Các bên thứ ba không được xuyên tạc về mối quan hệ của họ với Google, bao gồm:

Tuyên bố đang liên hệ với các nhà quảng cáo thay mặt Google.
Tuyên bố là Google.
Tuyên bố về trạng thái chương trình của bên thứ ba với Google — ví dụ: Đối tác được chứng nhận của Google hoặc Đối tác SMB Premier của Adwords (trừ khi được Google ủy quyền).
Tuyên bố hoặc ngụ ý rằng bạn có mối quan hệ cộng tác đặc biệt hoặc mối liên kết với Google.
Tuyên bố rằng Google giảm giá cho bạn hoặc cung cấp cho bạn một chính sách giá đặc biệt.
Tuyên bố rằng Google cho bạn quyền truy cập vào các vị trí quảng cáo đặc biệt.

(5) Bạn không thể đưa ra đảm bảo không đúng về Google với các khách hàng của bạn, bao gồm:

Kinh doanh AdWords như các vị trí cố định hoặc danh sách dịch vụ ưu tiên hoặc kinh doanh AdWords như “các danh sách dịch vụ” khi thực tế, họ không có.
Xuyên tạc về các sản phẩm vị trí miễn phí, như Google địa điểm, như các sản phẩm trả tiền cho mỗi lần chèn.
Vô tình hay cố ý gây khó hiểu cho các kết quả và quảng cáo tìm kiếm.
Tuyên bố rằng bạn có thể đảm bảo các vị trí hàng đầu trong Google hoặc quảng cáo đó sẽ xuất hiện mọi lúc trong Tìm kiếm của Google.
Ngụ ý rằng bạn có thể bán các tính năng của Google AdWords như nhắm mục tiêu theo địa lý, quảng cáo trên YouTube và tiện ích mở rộng vị trí tại các quốc gia không sẵn có tính năng đó.

(6) Bạn không thể vi phạm các hướng dẫn của Google, bao gồm:

Sử dụng các điểm đặc trưng của thương hiệu theo bất kỳ cách nào không nhất quán với hướng dẫn sử dụng thương hiệu của Google — ví dụ: hiển thị đặc trưng của thương hiệu Google làm thành phần nổi bật nhất trên trang web của bạn.
Sử dụng ký hiệu Chứng chỉ Google AdWords theo cách bị cấm trong Hướng dẫn sử dụng thương hiệu của chương trình chứng chỉ.
Hầu hết kinh doanh tối ưu hóa công cụ tìm kiếm khi tuyên bố rằng chi tiêu của khách hàng phần lớn dành cho AdWords.

(7) Bạn không được sử dụng các tài khoản AdWords, tiếp thị hoặc tài liệu kinh doanh AdWords, bao gồm:

Sử dụng tài khoản AdWords cho hơn một nhà quảng cáo. Tài khoản Google AdWords khác là bắt buộc cho mỗi khách hàng đang được bên thứ ba này phục vụ. Bạn không được kết hợp nhiều khách hàng trong một tài khoản, ví dụ: bằng cách đăng ký nhiều chiến dịch khác nhau cho những khách hàng trong một tài khoản.
Xóa hoặc hủy tài khoản AdWords của nhà quảng cáo mà bạn gần như bị mất.
Xây dựng thương hiệu tiếp thị hoặc tài liệu kinh doanh AdWords như của riêng mình (trừ khi được ủy quyền bởi Google).
Cung cấp phiếu thưởng AdWords khi hoàn lại để thanh toán.
Cung cấp phiếu thưởng AdWords cho mục đích chính là thu thập các địa chỉ email và cho các mục đích không đúng khác.

(8) Những vi phạm sau sẽ dẫn đến việc tạm ngưng ngay lập tức:

Lừa đảo: Bao gồm bất kỳ hay tất cả nỗ lực để lấy được thông tin nhạy cảm chẳng hạn như tên người dùng, mật khẩu hoặc chi tiết thẻ tín dụng bằng cách miêu tả sai về bản thân bạn như một pháp nhân đáng tin cậy trong liên lạc điện tử.
Giả vờ là Google (ví dụ: miêu tả sai về bản thân bạn trên trang web của bạn, giả sử dụng biểu tượng Google, gọi điện hoặc dùng hình thức khác để liên hệ với người khác với tên của Google).
Các hành động khác mà Google coi là sắp gây tổn hại cho người dùng hay nhà quảng cáo của Google.

Thực thi và không tuân thủ chính sách chương trình

Google sẽ thực thi các chính sách thông qua các kiểm toán tuân thủ cũng như thông qua việc điều tra những đơn khiếu nại mà chúng tôi nhận được.

Nếu chúng tôi phát hiện bạn vi phạm chính sách của bất kỳ chính sách chương trình nào ở trên, bạn sẽ nhận được một cảnh báo. Nếu bạn không sửa chữa vi phạm này trong vòng 15 ngày, tư cách thành viên và quyền truy cập của bạn vào các chương trình của Google sẽ được xem xét để đưa ra hành động đúng.

Hành động đúng có thể bao gồm việc tuyên bố bạn bị loại khỏi Chương trình chứng chỉ Google, Google Engage dành cho đại lý, Truy cập chuẩn AdWords API, quyền truy cập AdWords API và/hoặc chấm dứt các tài khoản AdWords của bạn nếu việc vi phạm các chính sách này còn tái diễn.

Như được thông báo trong Phần (8), một số vi phạm nghiêm trọng sẽ dẫn đến việc tạm ngưng ngay lập tức mà không cần thông báo, và/hoặc chấm dứt các tài khoản AdWords của bạn, tất cả trạng thái hội đủ điều kiện và quyền truy cập AdWords API.
Đơn khiếu nại về Đối tác bên thứ ba

Có khiếu nại về đối tác bên thứ ba, như người bán lại hoặc đại lý AdWords không? Nhấp vào liên kết bên dưới và điền vào biểu mẫu đơn khiếu nại.
Đơn khiếu nại về bên thứ ba

Nếu bị quấy rồi các bạn có thể gửi đơn Đơn khiếu nại về Đối tác bên thứ ba

5/5 (1 Review)
Daotaoseotraffic.com chuyên đào tạo seo traffic