Khi nào cần thay đổi profile Google Authorship?

Các bạn chuyên đi spam Google Plus (G+) và các bạn bị trừng phạt. Các bạn phải làm thế nào để loại bỏ liên kết với profile G+ bị phạt và liên kết lại với profile G+ uy tín khác. Bài viết này mình chỉ rõ các bạn cách cài đặt cũng như thay đổi khi có sự cố.

Tại sao phải thay đổi Google Authorship sang profile uy tín?
Profile G+ bị khóa sẽ ảnh hưởng xếp hạng website
Tăng độ kích thích để được click nhiều hơn
Tăng độ uy tín của website
Với profile uy tín thì khả năng giữ top khá bền vững
Các bạn đang cần nhiều hình ảnh trên 1 trang top 1 Google như hình demo bên dưới

Như các bạn đã biết hiệu quả to lớn của Google Authorship. Vì thế nhiều bạn cũng không ngừng cái thiện profile G+ của mình để có độ uy tín cao. Đôi khi các bạn thay đổi hình ảnh profile, thay đổi tên profile, thay đổi thông tin profile… Mỗi website chỉ duy nhất 1 profile Google được index(có lúc 1 website Google index mỗi page 1 profile).
Để thay đổi được Google Authorship thì các bạn phải biết cách cài đặt Google Authorship. Thay đổi Authorship = gỡ bỏ cái cũ + gắn lại cái mới.
Rãnh rỗi làm 1 bài để các bạn biết cách gỡ bỏ. Vì mình nghĩ có nhiều người thay đổi lại mà không được index nó vẫn còn hiện Authorship cũ. Trong bài này sẽ đề cập đến nguyên nhân vì sao không nhận Authorship mới và các bước thay đổi cụ thể bằng hình ảnh.
I) Nguyên nhân không nhận authorship mới.

  • Không liên kết với profile mới
  • Trong profile cũ phần cộng tác viên (contributor to) không gỡ bỏ liên kết với website

II) Các bước thay đổi Google Authorship ứng với profile G+ mới.

Thay đổi thành địa chỉ profile G+ mới.

Truy cập vào địa chỉ profile G+ mới

Chọn chỉnh sửa để thêm liên kết cộng tác viên cho profile mới.

Liên kết website với profile G+ mới

Xóa liên kết trong profile G+ cũ để Google nhận Authorship mới.

Linh Nguyễn chuyên đào tạo Seo.

0/5 (0 Reviews)
Daotaoseotraffic.com chuyên đào tạo seo traffic